Aktualności

17 stycznia, 2023

Darmowe tablety od Fundacji Biedronki!

Fundacja Biedronki podarowała tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Wsparcie otrzymała również nasza placówka – za co bardzo dziękujemy! Przekazane urządzenia mają służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji.

Fundacja Biedronki przekazała nam urządzenia Samsung Galaxy z LTE i rozszerzoną 3-letnią gwarancją, etui oraz szkłem ochronnym. Z racji kolejnych fal pandemii, domy pomocy społecznej i inne placówki stałego pobytu dla osób starszych w dużej mierze ograniczają obecnie odwiedziny, dlatego tablety od Fundacji Biedronki mają pomóc utrzymywać relacje seniorów z rodziną i bliskimi. W całej Polsce tablety otrzymały aż 253 placówki!
– Ponad 20 procent z 253 ośrodków zakwalifikowanych do programu nie udostępniało wcześniej swoim podopiecznym żadnego urządzenia do komunikacji, rozumianego jako komputer, telefon, czy tablet. Tablet Fundacji Biedronki będzie dla nich pierwszym narzędziem, które pozwoli seniorom na wirtualny kontakt ze światem zewnętrznym. Dostęp do urządzenia otrzyma ponad 18 tys. seniorów w całej Polsce – mamy nadzieję, że tablety sprawią im radość i że dzięki nim będą mieli lepszy kontakt z bliskimi – mówi Katarzyna Scheer, prezes Fundacji Biedronki.
Tablety mają spełniać nie tylko podstawową funkcję komunikacyjną, ale również wspierać seniorów w codziennym funkcjonowaniu i aktywnościach kulturalnych.
Fundacja Biedronki zadbała również o aspekt edukacyjny akcji. W ramach projektu „Siłownia Pamięci” Fundacji Stocznia, na tablety zostały wgrane specjalne aplikacje służące do trenowania umysłu. Ćwiczenia wymagające koncentracji i zapamiętywania różnego rodzaju informacji wpływają pozytywnie na utrzymywanie sprawności funkcji poznawczych. Angażują różne obszary i funkcje mózgu, m.in. logiczne myślenie, pamięć czy koordynację wzrokowo-ruchową. Regularnie wykonywane mogą poprawić sprawności umysłu, utrzymać jego aktualny stan, a nawet opóźnić objawy demencji o 5-10 lat.

O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki powstała w kwietniu 2020 roku. Jej misją jest pomaganie seniorom i poprawa jakości ich życia. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz rozwoju wolontariatu. Fundacja wspiera domy pomocy społecznej, hospicja, czy też zakłady opiekuńczo-lecznicze – w czasie pandemii koronawirusa 665 placówek otrzymało darowiznę w postaci środków ochrony i czystości, których wartość przekracza 11 mln złotych. Fundacja Biedronki rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy „Na codzienne zakupy” i „Karta Dobra”, w ramach których potrzebujący seniorzy otrzymują kartę przedpłaconą na zakupy, doładowywaną co miesiąc kwotą 150 zł. To wsparcie pozwala beneficjentom lepiej się odżywiać – seniorzy spożywają więcej warzyw, owoców, nabiału i mięsa. Rocznie karty otrzymuje ponad 10 tys. seniorów w całym kraju. Fundacja Biedronki jest laureatem prestiżowej nagrody Dobroczyńca roku 2021 w kategorii pomoc społeczna.
Więcej informacji o Fundacji Biedronki można znaleźć na stronie: www.fundacjabiedronki.pl

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie w okresie od 01-03-2022 r. do 28-02-2023 r. realizuje Projekt w ramach X edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ prowadzonego przez Fundację DOZ „Dbam o Zdrowie”. Więcej informacji na temat konkursu pod adresem: dozfundacja.pl/granty/

Cel, zasady i sposób przeprowadzenia projektu

Celem Projektu jest prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej dla osób chorych, niepełnosprawnych i bezdomnych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Księży Orionistów w Łaźniewie, czego rezultatem będzie podniesienie efektywności świadczonych usług oraz metod leczenia farmakologicznego na rzecz pacjentów. Tym samym nastąpi podniesienie jakości i poprawa życia podopiecznych w trakcie choroby, często w końcowej fazie ich życia.

Stosowanie coraz bardziej efektywnych metod leczenia farmakologicznego i rehabilitacyjnego, przekłada się na jakość życia pacjentów w trakcie choroby, rehabilitacji i rekonwalescencji.

Realizacja tego Projektu pomaga w podnoszeniu standardów świadczonych usług medycznych na rzecz pacjentów i w zwiększeniu możliwości pozyskiwania środków farmakologicznych, które dawkowane podopiecznym służą w ich leczeniu. Wzrost efektywnego leczenia poprawia ogólny stan zdrowia oraz podnosi jakość życia naszych kuracjuszy. Dzięki realizacji tego Projektu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie stara się efektywnie pomagać podopiecznym i leczyć swych pacjentów.

Nasz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zakupuje niezbędne lekarstwa i inne wyroby medyczne w Aptekach DOZ „Dbam o Zdrowie”. Zakupione leki dawkowane są naszym pacjentom według zaleceń lekarza przez personel medyczny.