Aktualności

16 lipca, 2018

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie w okresie od 01-03-2021 r. do 28-02-2022 r. realizuje Projekt w ramach IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ prowadzonego przez Fundację DOZ „Dbam o Zdrowie”. Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/granty/

Cel, zasady i sposób przeprowadzenia projektu

Celem Projektu jest prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej dla osób chorych, niepełnosprawnych i bezdomnych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Księży Orionistów w Łaźniewie, czego rezultatem będzie podniesienie efektywności świadczonych usług oraz metod leczenia farmakologicznego na rzecz pacjentów. Tym samym nastąpi podniesienie jakości i poprawa życia podopiecznych w trakcie choroby, często w końcowej fazie ich życia.

Stosowanie coraz bardziej efektywnych metod leczenia farmakologicznego i rehabilitacyjnego, przekłada się na jakość życia pacjentów w trakcie choroby, rehabilitacji i rekonwalescencji.

Realizacja tego Projektu pomaga w podnoszeniu standardów świadczonych usług medycznych na rzecz pacjentów i w zwiększeniu możliwości pozyskiwania środków farmakologicznych, które dawkowane podopiecznym służą w ich leczeniu. Wzrost efektywnego leczenia poprawia ogólny stan zdrowia oraz podnosi jakość życia naszych kuracjuszy. Dzięki realizacji Projektu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie stara się efektywnie pomagać i leczyć swych podopiecznych.

Nasz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zakupuje niezbędne lekarstwa i inne wyroby medyczne w Aptekach DOZ „Dbam o Zdrowie”. Zakupione leki dawkowane są naszym pacjentom według zaleceń lekarza przez personel medyczny.