Oferta ZOL i informacje dla pacjenta

16 stycznia, 2023

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łaźniewie funkcjonuje od września 2001 roku. Jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób chorych, starszych i niepełnosprawnych nie wymagających hospitalizacji. Zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu ich zdrowia. W zakładzie tym pacjent może przebywać czasowo lub na stałe – o ile nie przestaje spełniać warunków wymaganych przez NFZ.

Celem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności (np. po udarach, wylewach lub w chorobie zwyrodnieniowej stawów) oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają systematycznego nadzoru lekarskiego, i całodobowej profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitacji.
Personel Zakładu sprawuje opiekę nad 90 pacjentami zgodnie z wymaganiami NFZ dotyczącymi personelu medycznego oraz sposobu leczenia, pielęgnacji i opieki.

Pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego duchowe wsparcie odnajdują w posłudze duszpasterskiej świadczonej w kaplicy budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Stawy znajdujące się w kompleksie Zakładu, z pięknym molo, oświetlonym latarniami, pozwalają w kontakcie z przyrodą czerpać umocnienie fizyczne, psychiczne i duchowe.

I N F O R M A C J E DLA PACJENTA

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie, al. Księży Orionistów 1, 05-870 Błonie niniejszym informuje, że dokumentacja medyczna wydawana jest pacjentom lub ich przedstawicielom prawnym  bezpłatnie, po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku do Sekretariatu Medycznego.

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie, al. Księży Orionistów 1, 05-870 Błonie niniejszym informuje, że udziela świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia