Oferta ZOL

16 lipca, 2018

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób chorych, starszych i niepełnosprawnych nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu ich zdrowia. W zakładzie tym pacjent może przebywać czasowo lub na stałe.

Celem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest:
• objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

W 1963 roku Zgromadzenie zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści rozpoczęło w Łaźniewie duszpasterstwo chorych. Przyjęli oni pod swój dach turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne czyli wczaso-rekolekcje dla chorych i niepełnosprawnych zorganizowane przez osoby świeckie: Teresę Strzembosz i Anielę Lossow, które działały w katolickim Duszpasterstwie Dobroczynnym. Turnusy zostały przeniesione z Domu Rekolekcyjnego księży pallotynów w Otwocku do parafii księży orionistów pod wezw. św. Antoniego Padewskiego w Łaźniewie.
W organizację pierwszych turnusów czynnie włączyli się parafianie, księża pallotyni, siostry niepokalanki z Szymanowa oraz księża diecezjalni.
Turnusy te, trwające do dnia dzisiejszego, choć przeniesione już na grunt Domu Emeryta w Brańszczyku koło Wyszkowa, stały się fundamentem rozwoju Łaźniewa w służbie ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym i bezdomnym.
W sąsiedztwie łaźniewskiej parafii od września 2001 roku funkcjonuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przeznaczony dla chorych i niepełnosprawnych, wymagających całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz rehabilitacji. Przebywa w nim 85 chorych. Opiekę lekarską sprawuje 5 lekarzy: w tym jeden lekarz pełniący dyżur codziennie, drugi lekarz pełniący dyżur co drugi dzień, a trzech pozostałych zatrudnionych jest na zlecenie – w zależności od zaistniałych okoliczności i potrzeb. W placówce opiekę nad chorymi sprawuje 19 pielęgniarek.
Zasadnicze zadania i cele, które przyświecają personelowi to zajmowanie się chorymi i niepełnosprawnymi – najczęściej po wylewach i udarach – którzy zakończyli już leczenie szpitalne, ale nadal wymagają dalszej opieki, dlatego też oprócz standardowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej świadczone są tutaj różnorakie usługi, które mają przynieść ulgę w cierpieniu i niepełnosprawności przybywającym tutaj pacjentom. Dla podopiecznych, przez wykwalifikowany zespół osób prowadzona jest fizjoterapia, terapia zajęciowa, zapewniona jest pomoc psychologa, pomoc pracownika socjalnego i stały kontakt z kapelanem. Do zakładu trafiają osoby ze skierowaniem zaakceptowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który częściowo dofinansowuje ich pobyt w zakładzie. Oprócz personelu medycznego placówka zatrudnia: kapelana, logopedę, terapeutę zajęciowego, 2 psychologów, 7 fizjoterapeutów, pracownika socjalnego, sekretarkę medyczną, asystenta osoby niepełnosprawnej, dietetyka, 2 księgowe, informatyka, 2 konserwatorów, 5 osób sprzątających, 6 osób pracujących w kuchni i 24 osoby opiekujące się pensjonariuszami – w sumie jest to 81 osób.
Dnia 17 czerwca 2009 roku dokonano uroczystego otwarcia rozbudowanych i wyremontowanych budynków Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, które razem z Ośrodkiem dla Bezdomnych tworzą Centrum Miłosierdzia św. Alojzego Orione w Łaźniewie.
Pensjonariusze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Ośrodka dla Bezdomnych duchowe wsparcie odnajdują w posłudze duszpasterskiej świadczonej w kaplicy budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego lub w kościele parafialnym pod wezw. św. Antoniego z Padwy znajdującym się w sąsiedztwie Domu dla Bezdomnych. Przepiękny, przykościelny park zaprasza do spacerów, a rozmieszczone w nim stacje Drogi Krzyżowej pozwalają na oderwanie się od swoich cierpień i szukanie ukojenia w zadumie, refleksji i modlitwie. Stawy znajdujące się w kompleksie Zakładu z pięknym molo, oświetlonym latarniami pozwalają w kontakcie z przyrodą czerpać umocnienie we wszelkich chorobach i słabościach.