Kontakt z Ośrodkiem dla Bezdomnych

16 lipca, 2018

Dyrektor Ośrodka dla Bezdomnych
tel. 22 731 99 34;
e-mail: dyrektor@zol-lazniew.orione.pl

Pracownik Socjalny – Anna Baranowska
kom. +48 517 498 521
e-mail: prac.socjalny@zol-lazniew.orione.pl

Psycholog – Andrzej Traczyk
kom. +48 570 459 195
e-mail: psycholog@zol-lazniew.orione.pl

Pielęgniarka – Grażyna Górniak
kom. +48 798 382 245
e-mail: pielegniarka2@zol-lazniew.orione.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Dąbrowski
e-mail: iod@zol-lazniew.orione.pl

Wychowawcy:
tel. i fax 22 731 61 46

Ryszard Kaszowski – kom. +48 517 498 752
Jadwiga Kosoń – kom. +48 502 391 735
Jadwiga Król
Beata Markowicz