Logo ZOL

Autorami projektu są orioniści – ks. Sylwester Sowizdrzał i ks. Władysław Kubiak. Powstał w 2016 r.

Jego głównym przesłaniem jest ukazanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łaźniewie w jego charyzmatycznej identyfikacji oraz ukazanie go w perspektywie sprawczej i celowej. Wyrażają to poszczególne jego elementy:

Promienie wypływające z dalekiego Centrum (niewidocznego i transcendentnego względem całego logo) wskazują pochodzenie miłości, którą jest Osobowy Bóg.

Napis TYLKO MIŁOŚĆ ZBAWI ŚWIAT to hasło św. Orione. Stało się ono popularne zwłaszcza po jego kanonizacji (16 maja 2004 r.) Ukazuje, że świat ma tylko jedynego Zbawiciela, który jest samą Miłością. Aby pozwolić się zbawić i pomagać Chrystusowi zbawiać innych, trzeba w tę Miłość wpleść swoją własną i nią promieniować. Fakt, że każde słowo ma „swój odrębny transparent” podkreśla, jak każde z nich „po swojemu” ubogaca tę prawdę.

Logo to wyraża też rolę św. Orione jako łącznika między Opatrznością Bożą a ZOL. Święty przyjmuje miłość Bożą, interioryzuje ją i przekazuje dalej wszystkim stanowiącym ZOL i jego osobowe środowisko. Szczególną wymowę ma „rozmycie” aureoli św. Orione. Wskazuje ono na specyficzną „unię” między przyjmowaną miłością Bożą a miłością przyjmującego i promieniowanie na otoczenie miłością „wspólną” – bosko-ludzką.

Środkowa litera ZOL wyrażona w postaci serca podkreśla jego aspekt osobowy i wskazuje, że istotą Zakładu jest osobowe otwarcie się na miłość Bożą i – podobnie jak w przypadku św. Orione – przyjęta w jego sposobie wyrażania miłości promieniuje na zewnątrz w swej pełni, czego wyrazem jest siedem promieni. Świat rzeczy ma mu w tym pomagać i nie przesłaniać jego roli.

Obyśmy wszyscy związani z ZOL w Łaźniewie zanurzyli się w tę bosko-ludzką rzeczywistość i wspaniałomyślnie pomagali w jej doświadczaniu innym!