Strona główna

ZARZĄDZENIE NR 8 NA LISTOPAD 2021 r.
z dnia 02.11.2021 r.

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Księży Orionistów w Łaźniewie
ks. dr Tomasz Krystian Wiśniewski FDP