Aktualności

16 lipca, 2018

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie w okresie od 28-02-2021 r. do 28-02-2022 r. realizuje Projekt w ramach IX edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ prowadzonego przez Fundację DOZ „Dbam o Zdrowie”. Więcej na temat konkursu: dozfundacja.pl/granty/

Cel, zasady i sposób przeprowadzenia projektu

Celem projektu jest prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej dla osób chorych, niepełnosprawnych i bezdomnych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Księży Orionistów w Łaźniewie, czego rezultatem będzie podniesienie efektywności świadczonych usług oraz metod leczenia farmakologicznego na rzecz pacjentów. Tym samym nastąpi podniesienie jakości i poprawa życia pacjentów w trakcie choroby, często w końcowej fazie ich życia.

Stosowanie coraz bardziej efektywnych metod leczenia farmakologicznego i rehabilitacyjnego, przekłada się na jakość życia pacjentów w trakcie choroby, rehabilitacji i rekonwalescencji.

Realizacja projektu pomoże w podniesieniu standardów świadczonych usług medycznych na rzecz pacjentów i pomoże w zwiększeniu możliwości pozyskania bardziej efektywnych środków farmakologicznych, które posłużą pacjentom w ich leczeniu. Wzrost efektywnego leczenia poprawi ogólny stan i jakość życia pacjentów. Dzięki realizacji Projektu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie efektywnie pomaga i leczy swych podopiecznych.

Nasz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zakupuje niezbędne lekarstwa i inne wyroby medyczne w Aptekach DOZ „Dbam o Zdrowie”. Zakupione leki dawkowane są naszym pacjentom według zaleceń lekarza przez personel medyczny.