Oferta Ośrodka dla Bezdomnych

16 lipca, 2018

Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności-Orioniści w Łaźniewie od 2002 roku prowadzi dla 50 bezdomnych mężczyzn Schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, realizując projekty na rzecz osób bezdomnych (w tym chorych, niepełnosprawnych i uzależnionych) przy współudziale Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Biura Pomocy i Projektów Społecznych. Obecnie od 01-02-2019 r. do 30-11-2020 r. realizowany jest projekt zatytułowany: „Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”. W naszym Schronisku w Łaźniewie podejmowane i realizowane były i są następujące działania na rzecz osób znajdujących się w kryzysie bezdomności:

– poprawa sytuacji socjalno-bytowej (zamieszkanie, całodobowe wyżywienie, zaopatrzenie w odzież i środki czystości itp.)

– poprawa jakości zdrowia poprzez pomoc specjalistyczną (korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, pomoc medyczna lekarzy specjalistów i pielęgniarek, zaopatrzenie w środki opatrunkowe i lekarstwa, wykonywanie opatrunków i iniekcji)

– terapia psychologiczna w obszarze uzależnień od alkoholu, narkotyków, hazardu, która ma za zadanie ukształtować na nowo właściwe postawy życiowe oraz pomóc w odbudowaniu relacji międzyludzkich i rodzinnych

– działania pracownika socjalnego zmierzające w kierunku usamodzielnienia i aktywizacji społecznej mieszkańców schroniska (troska o uzyskanie przez podopiecznych niezbędnych dokumentów, świadczeń, uprawnień itp.)

Celem tych działań jest podniesienie standardów życiowych osób bezdomnych, aktywizacja społeczna i zawodowa oraz
usamodzielnienie się i powrót do samodzielnej egzystencji w społeczeństwie.