Kontakt z Ośrodkiem dla Bezdomnych

16 lipca, 2018

Dyrektor Ośrodka dla Bezdomnych – ks. dr Tomasz Krystian Wiśniewski FDP
tel. i fax 22 731 99 34; kom. +48 603 033 602
e-mail: dyrektor@zol-lazniew.orione.pl

Pracownik Socjalny – Joanna Krawczyk
kom. +48 517 498 521
e-mail: prac.socjalny@zol-lazniew.orione.pl

Psycholog – Andrzej Traczyk
kom. +48 570 459 195
e-mail: psycholog@zol-lazniew.orione.pl

Pielęgniarka – Grażyna Górniak   kom. +48 798 382 245

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Jarosław Dąbrowski
e-mail: iod@zol-lazniew.orione.pl

Wychowawcy:
tel. i fax 22 731 61 46

Ryszard Kaszowski – kom. +48 517 498 752
Jadwiga Kosoń – kom. +48 502 391 735
Jadwiga Król
Beata Markowicz
Zofia Szambur – kom. +48 517 498 514