Materiały do pobrania

16 lipca, 2018

W imię Boskiej Opatrzności. Najpiękniejsze stronice

Dzisiaj, w erze postępu techniki, przemian społecznych, niepokoju i zmęczenia psychicznego, pisma św. Alojzego Orione, „dobroczyńcy ludzkości cierpiącej i opuszczonej” (Pius XII), są w stanie pobudzić w każdym człowieku zamiłowanie do pracy, chęć do twórczych działań kulturowych i optymizmu życiowego. Wśród adresatów, do których ks. Orione pisał listy, figurują osobistości różnych sfer społecznych i różnych profesji, począwszy od kapłanów, młodzieży, osób konsekrowanych i uczonych, do rolników i robotników. Dla wszystkich ma on słowa nadziei, której źródło tkwi w wierze, miłości, autentyczności władzy, a przede wszystkim w zawierzeniu Opatrzności Bożej.
Wiara, którą reprezentuje ks. Orione, opiera się na Jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi – Jezusie Chrystusie. To co mówi, przeżywa głęboko; Jego słowa stają się poezją życia.
Każdy Czytelnik znajdzie stronice pisane życiem tego, który chciał być księdzem, sługą wszystkich, a szczególnie tych, którzy nie chodzą do kościoła, których napominał, aby byli „świętym ludem Bożym i siłą życia społecznego”.
Książka pt. ” W imię Boskiej Opatrzności (najpiękniejsze stronice)” jest zbiorem pism wybranych św. Alojzego Orione, Założyciela Zgromadzenia „Małe Dzieło Boskiej Opatrzności”, w którym uświęcają się i służą Bogu i ludziom kapłani, bracia koadiutorzy, pustelnicy i siostry zakonne…

Książka w formacie  PDF do pobrania tutaj…

***************************************************************************************************************************

Rozbójnik Boży

Autor „Rozbójnika Bożego” – Douglas Hyde jest Anglikiem. Przyszedł na świat w 1908 roku, w rodzinie pastora. Uzyskał wyższe wykształcenie, ale nie poszedł w ślady ojca, lecz przystąpił do angielskiej lewicy. Z tym nurtem był związany do 1948 roku. Odtąd zmienił przekonania i przeszedł na katolicyzm, by oddać mu między innymi swoje pióro.
Hyde swego czasu poznał wielkiego włoskiego pisarza – Ignazo Silone, który mu dużo opowiadał o swoim przyjacielu – księdzu Alojzym Orione i zafascynował go tym „dziwnym kapłanem”. Między innymi od tego pisarza dowiedział się, że ks. Orione dopomógł mu w ucieczce do Szwajcarii przed faszystowskim więzieniem, dowiedział się zresztą dużo więcej…
Postać tego kapłana rzeczywiście zainteresowała tak bardzo Hyde’a, że w latach 50-tych przyjechał do Włoch, żeby bliżej zapoznać się z jego Zgromadzeniem i zebrać materiał do biografii.
Podczas zbierania materiałów, zarówno w archiwach, jak i wśród osób, które znały i stykały się z ks. Orione. Fascynacja osobą założyciela Zgromadzenia księży orionistów rosła z każdą nową uzyskaną informacją i z każdym nowym dokumentem. Następnie Hyde opracował te materiały, przytaczając bardzo często wypowiedzi swoich rozmówców. Swoją książkę zatytułował: „God’s Bandit” („Rozbójnik Boży”). W ten sposób powstała biografia, która pozwala poznać duchowe oblicze oraz filozofię działania księdza Alojzego Orione, wielkiego Syna Boskiej Opatrzności.

Książka w formacie  PDF do pobrania tutaj…

Rozbójnik Boży – Audiobook

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

Część 8

Część 9

Część 10

***************************************************************************************************************************

Rzecz o dziwnym księdzu

O księdzu Alojzym Orione, którego Papież-Polak, Jan Paweł II beatyfikował 26 października 1980 roku, pisało bardzo wielu. Próbowali pisać autorzy spośród jego duchowych synów i wielu spoza ich grona. Już od lat kleryckich ksiądz Orione był osobą znaną i fascynującą nie tylko w Italii…
Wśród wielu biografii znajduje się opowiadanie napisane przez Ignazio Silone pt. „Spotkanie z dziwnym księdzem”. Motywem napisania tego opowiadania była osobista wdzięczność autora wobec księdza Orione, który rozumiejąc go i współczując mu stanął przy jego boku jako brat w jego trudnej sytuacji życiowej. Za przedmiot relacji posłużyły jedynie jego przeżycia, jakich doświadczył podczas spotkania z księdzem Orione, napisane wspaniałym językiem literackim ujawniającym dynamizm życia i działania tego kapłana, by odnowić wszystko w Chrystusie.
Z tej opowieści przypadkowego spotkania autora z księdzem Orione wynika jak bardzo i bez reszty ten skromny kapłan oddany był wszystkim, niezależnie od ich poglądów…

Książka w formacie  PDF do pobrania tutaj… 

***************************************************************************************************************************

Kwiatki księdza Orione 

Okazuje się, że i wielcy święci mieli w życiu dość ciekawe przygody… Jakie? Poczytaj sam…

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************

Wspomnienia Antoniaków