Inne informacje dla pacjenta

20 lutego, 2024

I N F O R M A C J E DLA PACJENTA

1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie, al. Księży Orionistów 1, 05-870 Błonie niniejszym informuje, że dokumentacja medyczna wydawana jest pacjentom lub ich przedstawicielom prawnym  bezpłatnie, po wcześniejszym złożeniu pisemnego wniosku do Sekretariatu Medycznego.

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie, al. Księży Orionistów 1, 05-870 Błonie niniejszym informuje, że udziela świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.