Kontakt z ZOL

Sekretariat Medyczny – Katarzyna Walichiewicz   kom. +48 502 391 930
e-mail: sekretariat.medyczny@zol-lazniew.orione.pl

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego – ks. Mariusz Chmielewski FDP
tel. 22 731 99 34; +48 601 896 346
e-mail: dyrektor@zol-lazniew.orione.pl

Specjalista chorób wewnętrznych – dr Wojciech Ficygowski – kontakt przez Sekretariat Medyczny
Specjalista chorób wewnętrznych – dr Leszek Morski – kontakt przez Sekretariat Medyczny
e-mail: lekarz@zol-lazniew.orione.pl

Pielęgniarka Przełożona – Anna Cybulska   kom. +48 517 498 746
e-mail: pielegniarka@zol-lazniew.orione.pl

Pielęgniarka Oddziałowa – Grażyna Górniak   kom. +48 798 382 245
e-mail: pielegniarka2@zol-lazniew.orione.pl

Dyżurka pielęgniarek (parter) – kom. +48 502 391 736
Dyżurka pielęgniarek (piętro) – kom. +48 510 069 268

Opiekunki pacjentów (parter) – kom. +48 570 515 503
Opiekunki pacjentów (piętro)
– kom. +48 570 520 804

Koordynator Zespołu Opiekunów i Salowych – Bogusława Dąbkowska   kom. +48 502 391 472

Koordynator Pracowni Fizjoterapii – Czesław Sawicki   kom. +48 530 111 150

Psycholog – Andrzej Traczyk   kom. +48 570 459 195
e-mail: psycholog@zol-lazniew.orione.pl

Kapelan
– ks. Edward Laszczak FDP   kom. +48 608 052 395

Pracownik Socjalny – Joanna Krawczyk   kom. +48 517 498 521
e-mail: prac.socjalny@zol-lazniew.orione.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
– Jarosław Dąbrowski
e-mail: iod@zol-lazniew.orione.pl

Księgowość i Kadry – Genowefa Iwona Wnuk, Katarzyna Gajda
tel. i fax 22 731 99 93; kom. +48 502 391 734
e-mail: ksiezaorioniscilazniew@op.pl
e-mail: ksiegowosc@zol-lazniew.orione.pl