Strona główna

ZARZĄDZENIE NR 5 NA PAŹDZIERNIK 2021 r.
z dnia 01.10.2021 r.

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Księży Orionistów w Łaźniewie
ks. dr Tomasz Krystian Wiśniewski FDP