Strona główna

ZARZĄDZENIE NR 2/2022 z dnia 06.06.2022 r.

 

W związku ze zniesieniem obostrzeń sanitarnych w dniu 28.03.2022 r. przez Ministerstwo Zdrowia, Zespół Terapeutyczny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łaźniewie informuje o obowiązujących w obrębie Zakładu zaleceniach odnoszących się do odwiedzin chorych.

Odwiedziny chorych nadal będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretariatem Medycznym, co ma na celu zapobieganie destabilizacji pracy personelu. Warunkowo dopuszcza się odwiedziny w innych godzinach oraz podczas weekendu w związku ze stanem ogólnym pacjentów (wizyty pożegnalne).

Mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta i prawo do odwiedzin przez najbliższych, ale pamiętając o zagrożeniach wynikających z ryzyka przenoszenia zakażeń przez osoby odwiedzające, zalecono następujące formy odwiedzin i zabezpieczeń w zależności od stanu ogólnego pacjentów:

Pacjenci, którzy mają możliwość samodzielnego poruszania się lub na wózku inwalidzkim spotykają się z odwiedzającymi w pokoju spotkań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego lub przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na zewnątrz budynku (altana, wiata). Odwiedziny ograniczone są w czasie (maksymalnie do pół godziny), z uwagi na tworzącą się kolejkę odwiedzin pacjentów ZOL-u. Osoba odwiedzająca przy wejściu do ZOL dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę ochronną.

Pacjenci, których stan nie pozwala na opuszczenie łóżka, mogą być odwiedzani maksymalnie raz w tygodniu przez jedną osobę z rodziny, która wchodzi na teren Zakładu z zastosowaniem środków ochronnych, jakimi są: dezynfekcja rąk oraz maseczka.

Pacjenci w najcięższym stanie ogólnym – z największym ryzykiem, mogą być odwiedzani maksymalnie raz w tygodniu przez jedną osobę z rodziny, która wchodzi na teren Zakładu z zastosowaniem środków ochronnych, jakimi są: dezynfekcja rąk oraz maseczka i fartuch ochronny.

W obrębie Zakładu nadal istnieje obowiązek noszenia maseczek przez osoby odwiedzające. Ministerstwo Zdrowia nadal rekomenduje noszenie maseczek w placówkach medycznych i miejscach dużych skupisk ludzkich.

 

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Księży Orionistów w Łaźniewie

ks. dr Tomasz Krystian Wiśniewski FDP