Strona główna

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 z dnia 01.04.2022 r.

 

W dniu 28.03.2022 r. zniesione zostały obostrzenia sanitarne: obowiązek noszenia maseczek, izolacja i kwarantanna. Zniesienie obowiązku noszenia maseczek nie dotyczy jednak podmiotów leczniczych, w których nadal będzie obowiązywał proceder zakrywania ust i nosa. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje noszenie maseczek w miejscach dużych skupisk ludzkich.

W związku z powyższym Dyrekcja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Księży Orionistów w Łaźniewie od dnia 01.04.2022 r. znosi zakaz odwiedzin pacjentów. Rodziny odwiedzjące podopiecznych naszego ZOL prosimy o ustosunkowanie się do rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, o których wspomniano powyżej.

Odwiedziny odbywają się od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretariatem Medycznym. Dopuszcza się warunkowo odwiedziny podczas weekendu w związku ze stanem ogólnym pacjentów (wizyty pożegnalne).

Osoby wizytujące pacjentów zobowiązane są przed wejściem do ZOL do dezynfekcji rąk oraz założenia maseczki ochronnej.

W związku z brakiem możliwości testowania osób odwiedzających obowiązują następujące formy odwiedzin pacjentów:

Forma 1:

Pacjenci, którzy mają możliwość samodzielnego poruszania się lub na wózku inwalidzkim spotykają się z odwiedzającymi w pokoju spotkań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Spotkanie to musi zostać uzgodnione z pracownikiem Sekretariatu Medycznego, co do konkretnej godziny odwiedzin. Odwiedziny ograniczone są w czasie (maksymalnie do pół godziny), z uwagi na tworzącą się kolejkę odwiedzin pacjentów ZOL-u. Osoba odwiedzająca przy wejściu do ZOL dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę ochronną.

Forma 2:

Pacjenci, których stan nie pozwala na opuszczenie łóżka, mogą być odwiedzani maksymalnie dwa razy w miesiącu przez jedną osobę z rodziny, która wchodzi na teren Zakładu z zastosowaniem środków ochronnych, jakimi są: dezynfekcja rąk oraz maseczka i fartuch ochronny.

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Księży Orionistów w Łaźniewie

ks. dr Tomasz Krystian Wiśniewski FDP