Strona główna

ZARZĄDZENIE

na okres lipiec/sierpień 2021 r.

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
ks. dr Tomasz Krystian Wiśniewski FDP