Strona główna

ZARZĄDZENIE NR 4/2022 z dnia 23.11.2022 r.

W związku ze zniesieniem obostrzeń sanitarnych w dniu 28.03.2022 r. przez Ministerstwo Zdrowia, Zespół Terapeutyczny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łaźniewie informuje o obowiązujących w obrębie Zakładu zaleceniach odnoszących się do odwiedzin chorych.

Odwiedziny chorych nadal będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Sekretariatem Medycznym, co ma na celu zapobieganie destabilizacji pracy personelu.

Mając na uwadze dobro pacjenta i prawo do odwiedzin przez najbliższych, dopuszcza się również odwiedziny podczas weekendów (w soboty, niedziele i święta) w godz. 13.00-16.00 bez wcześniejszego uzgadniania terminu tych odwiedzin z Sekretariatem Medycznym.

Rodziny odwiedzające najbliższych przed udaniem się do pokoju pacjenta, pozostawiają okrycia wierzchnie w pokoju spotkań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego usytuowanym na parterze ZOL (przy wejściu). Osoba odwiedzająca przy wejściu do ZOL dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę ochronną.

Ministerstwo Zdrowia nadal rekomenduje noszenie maseczek w placówkach medycznych i miejscach dużych skupisk ludzkich. Dlatego też pamiętając o zagrożeniach wynikających z ryzyka przenoszenia zakażeń przez osoby odwiedzające przypominamy, że w obrębie Zakładu nadal istnieje obowiązek dezynfekcji rąk i zakładania maseczki ochronnej.

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
Księży Orionistów w Łaźniewie

ks. dr Tomasz Krystian Wiśniewski FDP